Tidak Gay, Gay atau di Tengah?
Inventori Orientasi Seksual Epstein (ESOI) v. 3.0 © 2006-2019, Dr. Robert Epstein  

Anda akan mengambil ujian Inventori Orientasi Seksual Epstein(IOSE), sebuah ujian orientasi seksual yang telah direka oleh Dr. Robert Epstein, salah seorang penyelidik psikologi yang terkenal di Amerika Syarikat. Keberkesanan ujian ini telah disahkan secara empirik dengan sampel yang diperoleh daripada hampir 18,000 orang dari lebih dari 40 negara.

Walaupun kebanyakkan orang percaya bahawa hampir semua orang adalah "tidak gay" (heteroseksual) ataupun "gay" (homeseksual), orientasi seksual sebenarnya wujud dalam satu kontinum. Ujian ini akan menunjukkan di manakah anda dalam Kontinum Orientasi Seksual, dan ujian ini juga akan memberi anda satu anggaran mengenai tahap fleksibiliti anda dalam meluahkan orientasi seksual anda.

Sekiranya anda sedang menjalani penyelidikan dan berhasrat mengumpul maklumat kasar mengenai sesebuah kumpulan tertentu yang mengambil ujian ini - sama ada bagi tujuan penyelidikan korporat, kajian penyelidikan, aktiviti kelas atau sepertinya - sila rujuk kepada Arahan Ujian Berkumpulan

Ujian ini juga boleh diambil dalam bahasa-bahasa berikut Inggeris, Perancis, Sepanyol, Jerman, Hungarian, Belanda, and Jepun.

Sebelum memulakan ujian ini, anda akan dikemukakan beberapa soalan asas mengenai diri anda. Maklumat demografi akan dikumpulkan bagi tujuan penyelidikan sahaja manakala maklumat peribadi anda akan disimpan secara sulit.

Bagi memastikan ketepatan dan keberkesanan ujian ini, sila pastikan bahawa setiap tempat kosong pada borang soal selidik ini diisi dengan lengkap.

*Jawapan diperlukan


Kod kumpulan (jika berkenaan):


*Tandatangan ringkas anda:

*Ijazah tertinggi diperolehi:
Tiada
Sekolah menengah
Diploma/Ijazah Vokasional
Sarjana Muda
Sarjana
Doktor falsafah

*Bangsa/Etnik:
Melayu
Cina
India
Punjabi
Orang asli
Lain-lain

*Jantina:
Lelaki
Perempuan
Lain

*Orientasi seksual:
Lurus
Gay
Dwiseksual
Lain
Tidak Pasti

*Ibu bapa:
Ya
Tidak

*Umur anda:

*Lokasi anda: Lokasi lain:

*Betapa fasih anda dalam Bahasa Melayu?
Kurang fasih   10  Sangat fasih

*Selama ini, apakah tahap kerisauan anda mengenai orientasi seksual anda?
Low   10  High

*Selama ini, apakah tahap kerisauan anda mengenai orientasi seksual anda?
Tidak Risau   10  Amat Risau

*Selama ini, pernahkah orientasi seksual anda berubah?
Yes  No

Terima kasih kerana sudi memberi pendapat peribadi anda tentang taggapan orientasi seksual kendiri! Berikut adalah soal selidik ujian IOSE yang selengkapnya:

Bagi setiap soalan berikut, sila pilih jawapan yang paling sesuai.


*1. Pernahkah anda mengalami sebarang tarikan seksual terhadap individu daripada jantina yang sama?
Tidak  Ya


*2. Betapa kuatnya tarikan seksual anda kepada jantina yang sama?
Sangat kuat  Sederhana kuat  Tiada langsung


*3. Pernahkah anda bermimpi tentang pertemuan seksual dengan individu daripada jantina yang sama?
Tidak  Ya


*4. Pernahkah anda berangan-angan dalam keadaan terjaga tentang pertemuan seksual dengan jantina yang sama?
Tidak  Ya


*5. Pernahkah anda mangalami sebarang perangsangan nafsu hawa apabila terdedah kepada perlakuan seksual (sama ada melalui gosip, video dan sebagainya) antara dua orang individu daripada jantina yang sama dengan jantina anda?
Tidak  Ya


*6. Pernahkah anda menjalani hubungan seksual (seperti bercium atau bercumbuan) secara sukarela dengan individu daripada jantina yang sama?
Tidak  Ya


*7. Sudikah anda menjalani hubungan seksual secara sukarela dengan individu daripada jantina yang sama?
Tidak  Mungkin  Ya


*8. Apakah kekerapan anda berfantasi atau bermimpi tentang menjalani hubungan seksual dengan individu daripada jantina yang sama?
Tidak pernah  Kadang-kala  Kerapkali


*9. Apakah kekerapan anda menjalani hubungan seksual dengan individu daripada jantina yang sama?
Tidak pernah  Kadang-kala  Kerapkali


*10. Pernahkah anda mengalami sebarang tarikan seksual terhadap individu yang berlainan jantina?
Tidak  Ya


*11. Betapa kuatnya tarikan seksual anda terhadap individu yang berlainan janitna?
Sangat kuat  Sederhana kuat  Tiada langsung


*12. Pernahkah anda bermimpi tentang pertemuan seksual dengan individu yang berlainan jantina?
Tidak  Ya


*13. Pernahkah anda berangan-angan dalam keadaan terjaga tentang pertemuan seksual dengan jantina yang berlainan?
Tidak  Ya


*14. Pernahkah anda mangalami sebarang perangsangan nafsu hawa apabila terdedah kepada perlakuan seksual (sama ada melalui gosip, video dan sebagainya) antara dua orang individu yang berlainan jantina?
Tidak  Ya


*15. Pernahkah anda menjalani hubungan seksual (seperti bercium atau bercumbuan) secara sukarela dengan individu yang berlainan jantina?
Tidak  Ya


*16. Sudikah anda menjalani hubungan seksual secara sukarela dengan individu yang berlainan jantina?
Tidak  Mungkin  Ya


*17. Apakah kekerapan anda berfantasi atau bermimpi tentang menjalani hubungan seksual dengan individu yang berlainan jantina?
Tidak pernah  Jarang atau kadang-kala  Kerapkali


*18. Apakah kekerapan anda menjalani hubungan seksual dengan individu yang berlainan jantina?
Tidak pernah  Jarang atau kadang-kala  Kerapkali